کادر مدیریتی و اجرایی

اشکان جمالی پور صوفی 

( رئیس هیئت مدیره)

صبا جمالی پور صوفی 

( عضو هیئت مدیره - مدیر عامل )


عسل طالب زاده

 (مسئول مشاوره و امور ثبت‌نام)


مرضیه کرد لورایی

 (کارشناس آموزش)

 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد