محمد مهدی ضیاالدین

img

محمد مهدی ضیاالدین

درباره استاد:

محمد مهدی ضیاءالدین

 

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی ( در مرحله پایان نامه )
 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه علوم و فنون مازندران 
 • لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران 

سوابق شغلی :

سوابق مرتبط با صنعت گردشگری:

 • سرپرست بازاریابی و فروش هتل استقالل تهران 
 • مدیر بازاریابی و فروش هتل سیمرغ تهران 
 • مدیر امورمناطق و آموزش شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی


سوابق مرتبط با صنعت پخش 

 • مدیر ارشد فروش نوین ، شرکت به پخش از آبان 1401 تا کنون
 • مدیر بازرگانى شرکت صنعت میوه کوروش، متعلق به گروه صنعتی گلرنگ ( مرداد -99 آبان )1401
 • مدیر فروش شرکت آنیتاسان متعلق به گروه صنعتی گلرنگ ( از بهمن 95 تا مرداد 99 )
 • مدیر منطقه و مدیر کل فروش فروشگاههای زنجیره ای شرکت پرنیان مهیار متعلق به گروه تولیدی مهرام
 • مدیر صادرات و بازاریابی شرکت کیش چیپس ، مز مز 
 • مدیر فروش شهرستانهای شرکت قاسم ایران متعلق به گروه صنعتی مینو 
 • مدرس دروس بازاریابی ، فروش ، ارتباط با مشتری و روابط عمومی صنعت گردشگری ، در
 • موسسات و دانشگاههای کشور به صورت حق التدریسی
 • مؤلف کتاب بازاریابى گردشگرى با رویکردى کاربردى که در حال حاضر چاپ ششم آن در بازار است
 • عضو گروه تخصصی واژه گزینی گردشگری در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 14( سال) -4عضو کمیته راهبردی مدیریت استراتژیک شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
 • عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در هتل استقالل تهران
 • عضو کمیته رسیدگی به امور منابع انسانی در شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی


 

 

دور های استاد

مدیریت فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

مدیریت فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

گروه: مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
تاریخ شروع 28 بهمن , 1402
47,000,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد